Per Chr. Eriksen arbeider hovedsakelig med rådgivning og prosedyre innen arbeids- og entrepriserett samt generell kontraktsrett.

Han har betydelig erfaring med store entreprisesaker og rådgivning ved omorganisering samt arbeidsforhold med samarbeidsproblemer. I tillegg har han bred erfaring fra styrearbeid samt rettsregler omkring eksportkontroll.

CV

Arbeidserfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
1993 - 2012 Partner, Wiig & Co. ANS/Vogt & Wiig AS
1991 - 1992 Kontorfellesskap, Wiig & Co. ANS
1988 - 1991 Egen advokatvirksomhet, Eriksen, Hove, Wyller og Winjum
1987 - 1988 Advokatfullmektig, Wiig & Co. ANS
1986 - 1987 Dommerfullmektig, Midhordland sorenskriverembete
1985 - 1986 Politifullmektig og politiadjunkt, Stavanger Politikammer
1985 - 1992 Sensor, Universitetet i Bergen og Tromsø, samt NHH
1982 - 1983 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

Utdanning

1985 Cand. Jur., Universitetet i Bergen

Verv

Styreleder, Backer AS med datterselskap
Styreleder, BeVital AS
Styreleder, Kepla AS (tidl. Fylkesnes AS)
Styreleder, Unifond AS og IR Norge AS