Ragnar Hatlem har særlig kompetanse innen offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett.

Ragnar bistår offentlige og private klienter innen flere fagfelt, deriblant offentlige anskaffelser, eiendomsrett, entrepriserett og kontraktsrett. Gjennom juridiske valgemner og masteroppgave har Ragnar spesialisert seg innen flere av disse områdene, i tillegg til konkurranserett og EU/EØS-rett.

Ragnar har bred erfaringsbakgrunn og har tidligere blant annet arbeidet innenfor justis- og beredskapssektoren. Han har også vært tilknyttet Simonsen Vogt Wiig i Oslo, noe som har vært med på å gi ham en mangfoldig erfaring med bistand av profesjonelle aktører fra ulike markeder og bransjer.

CV

Arbeidserfaring

2020 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 Mastergradsstipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 Praktikant, Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling
2018 Kollokvieveileder, Det juridiske fakultet v/Universitetet i Oslo
2017 - 2018 Hjelpelærer, Handelshøyskolen v/Universitetet i Agder
2015 - 2020 Vikariater som politibetjent, Agder politidistrikt

Utdanning

2018 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2015 - 2018 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder
2012 - 2015 Bachelor – politiutdanning, Politihøgskolen