Ragnar Hatlem har spesialkompetanse innen offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett.

Ragnar har verdifull erfaring som rådgiver ved anskaffelser, entrepriser og kommersielle kontrakter. Han bistår klienter i både offentlig og privat sektor under alle prosjektfasene, deriblant ved innledende dialog, behovsspesifikasjon, kunngjøring, prekvalifisering, tilbudsinnlevering, forhandlinger, konkurranseavvikling, evaluering, tildeling, kontraktsinngåelse og ved problemstillinger som oppstår underveis i kontraktsfasen og ved sluttoppgjør.

Ragnar har dyp forståelse knyttet til prosjekter og problemstillinger på ulike områder. I denne sammenheng kan det blant annet nevnes utbygginger/vedlikehold i energisektor, IT-prosjekter, systemløsninger, eiendom, elektro, FoU-samarbeid, samferdsel og bygg- og anlegg for øvrig. Med sin gode kommersielle forståelse, er Ragnar en høyt verdsatt rådgiver.

Innen sine spesialfelt arbeider Ragnar også med publikasjoner, samt at han holder foredrag.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2015 - 2020 Vikariater som politibetjent, Agder politidistrikt

Utdanning

2018 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2015 - 2018 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder
2012 - 2015 Bachelor – politiutdanning, Politihøgskolen

Publikasjoner

Oppdragsgivers plikt til å utjevne tidligere og eksisterende leverandørers konkurransefordeler Hatlem, Ragnar, Universitetsforlaget, 2022