Ragnar Hatlem har særlig kompetanse innen EU-/EØS-rett, offentlige anskaffelser, konkurranserett og entrepriserett.

Ragnar er en del av firmaets topprangerte EU- og konkurranserettsteam («tier 1» i European Legal 500). Han har bred erfaringsbakgrunn og har tidligere blant annet arbeidet innenfor justis- og beredskapssektoren.

Gjennom valgemner og masteroppgave har Ragnar spesialisert seg innen EU-/EØS-rett, offentlige anskaffelser, konkurranserett og entrepriserett. Han arbeider primært med rådgivning innenfor disse områdene.

CV

Arbeidserfaring

2020 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2020 Mastergradsstipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 Trainee, Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling
2018 Kollokvieveileder, Det juridiske fakultet v/Universitetet i Oslo
2017 - 2018 Hjelpelærer, Handelshøyskolen v/Universitetet i Agder
2015 - 2020 Vikariater som politibetjent, Agder politidistrikt

Utdanning

2018 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2015 - 2018 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder
2012 - 2015 Bachelor – politiutdanning, Politihøgskolen