Rolf Lynum Bjerkem har særlig erfaring innen spørsmål knyttet til fast eiendom.

Rolf har bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, med spesialkompetanse innen bruksretter, hevd og sameie. Erfaringen omfatter generell rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning, og han bistår jevnlig i saker som går for jordskifteretten. Rolf har også erfaring med ekspropriasjon og har bistått i flere større skjønn. Av øvrige kompetanseområder kan alminnelig kontraktsrett, forvaltningsrett og arbeidsrett fremheves.

Rolf har bakgrunn fra Justis- og politidepartementet hvor han jobbet med regelverksutvikling og tilrettelegging for politiske beslutninger.

CV

Erfaring

2015 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
2009 - 2011 Rådgiver, Justis- og politidepartementet
2007 - 2009 Førstekonsulent, Justis- og politidepartementet
2006 - 2007 Førstekonsulent, Statens sivilrettsforvaltning
1998 - 2000 Befal ved Grensekompaniet, Garnisonen i Sør-Varanger

Utdanning

2006 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1999 Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag