Stig Strand har bred erfaring innen bank- og finanssektoren, samt særlig kompetanse innen kontraktsrett og generell forretningsjuridisk rådgivning.

Stig har bred erfaring innenfor finansiering i bankmarkedet etter mer enn 10 år i ulike stillinger i DNB Bank ASA, inkludert som First Vice President i New York Branch Legal Department. Han har i sin karriere særlig hatt et fokus på finansiering innenfor sektorer som shipping, offshore, sjømat, samt olje og gass.

Han har grundig kjennskap til ulike finansieringsalternativer og -avtaler, tilknyttede avtaleverk, og bred erfaring med å koordinere låntakere, eksportkredittinstitusjoner, advokater og andre parter i grensekryssende transaksjoner.

Stig har også erfaring med mange forskjellige kontrakter og problemstillinger knyttet til trade finance, garantier, derivater, konsernkontosystemer, compliance, anti-hvitvasking og sanksjoner. Han har arbeidet med problemstillinger knyttet til identifisering, håndtering og begrensning av ulike typer risikoer, blant annet hvordan man håndterer omdømmemessig-, finansiell, operasjonell-, og juridisk risiko.

The group is always available and proactive, and a good commercial mindset is something that you can always expect from the SVW team.

- Legal 500

Sources point to the results-focused client service as a key strength.

- Chambers and Partners
CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2022 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2015 - 2018 First Vice President, DNB Bank, New York Branch Legal Department
2013 - 2015 Advokatfullmektig, DNB Bank, Juridisk Avdeling
2010 - 2013 Juridisk rådgiver, DNB Bank, Shipping, Offshore & Logistics
2008 - 2010 Koordinator/rådgiver, DNB Bank, Credit.Adm. / Energy

Utdanning

2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2002 Bachelor i økonomi og administrasjon, Høyskolen i Vestfold