Sveinung Rostad arbeider bredt med transaksjoner og finansiering innenfor en rekke forretningsområder.

Han har særlig erfaring med ulike finansieringsstrukturer innenfor shipping, offshore, fast eiendom og fornybar energi, hvor han bistår norske og internasjonale banker, låntakere, eksportkredittbyråer, utstedere og tilretteleggere.

Sveinung har også erfaring med restrukturering og tvangshåndhevelse av kreditorrettigheter i shippingsektoren.

Han har utdanning fra Universitet i Oslo hvor han spesialiserte seg innenfor sjørett og forsikringsrett. Masteroppgaven hans behandlet rekkevidden av rederens identifikasjonsansvar under sjøloven.

CV

Erfaring

2018 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo