Thom Erik Borgen er spesialisert innen forhandlinger, teknologi, digitalisering, automobilitet og M&A.

Thom Erik har mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett, forhandlinger, M&A, selskapsrett og compliance. Han har i denne perioden løpende bistått ifm. forhandlinger og transaksjoner. Thom Erik er spesielt erfaren med forhandlingsprosesser og bistår ofte i de kommersielle forhandlingene og med strategisk rådgivning inn mot ledergruppen hos sin klient.

Han har også erfaring fra private equity og venture-kapitalmarkeder både nasjonalt og internasjonalt, og har tidligere vært partner i et Oslo-basert investeringsselskap. Thom Erik har operativ erfaring med å utvikle oppstartsselskaper til børsnoterte selskaper, både innen TMT sektoren, Olje Service og E&P oljeselskaper.

Thom Erik jobber typisk med teknologiselskaper, som spenner fra tidligfase og opp til børsnotering eller annen type exit. Han er hyppig foredragsholder. Se nærmere om utvalgte tema nedenfor.

Thom Erik jobber dessuten løpende på vegne av internasjonale forsikringsselskaper som utsteder Warranty & Indemnity poliser i det norske markedet knyttet til M&A-transaksjoner. De siste årene har Thom Erik dreid enn mer i retning av et underliggende teknologi-fokus i sin bistand.

CV

Erfaring

2012 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010 - 2012 Partner, head of corporate, Bull & Co Advokatfirma AS
2005 - 2010 Stifter og partner, Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen
1998 - 2005 Partner, Captura AS (Investeringsselskap innen TMT-sektoren)
1996 - 1998 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sinding
1988 - 1991 Forsvarets flygeskole, militær grad: Løytnant

Utdanning

1998 Bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI, Oslo
1996 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1995 University of Dundee, Scotland, Oil, gas, energy studies

Verv

2018 - (d.d.) Styremedlem, Wilhelmsen Anlegg AS
2015 - (d.d.) Styrets leder, Carn Capital AS (verdipapirforetak)
2014 - (d.d.) TWI AS
2014 - (d.d.) TWI Eiendom AS
2014 - (d.d.) Tom Wilhelmsen AS
2012 - (d.d.) Applied Petroleum Technology AS
2010 - (d.d.) Moore Energy AS
2008 - 2009 Scan Geophysical ASA

Publikasjoner og foredrag

Warranty & Indemnity Insurance (W&I Insurance) in M&A transactions 2019
What to look for in a due diligence process, focusing on tech-companies 2019
The SVW Start-Up Guide for tech companies 2019
GDPR and Corporate Transactions 2019
Digitalisering og endringsledelse 2018
Fra DIS til AS innen Shipping - utvalgte tema knyttet til prosjektfinansiering 2018
Digitalisering i kunnskapsbedrifter 2018
M&A strategies and challenges in the digital world 2018
M&A prosessen som sikrer optimal verdi og minimerer risiko 2017
All about NDA-clauses 2016
Entry and exit planning and exectuion 2016
Value Creation in the tech sector 2016

Presseartikler

Advarer mot juridiske fallgruver innen autonomi,
Teknisk Ukeblad, 19. oktober 2020

Selvkjørende fremkomstmidler gir nye muligheter,
Advokatbladet, 22. september 2020