Thom Erik Borgen er spesialisert innen Venture Capital og teknologi.

Thom Erik har mer enn 20 års erfaring med forhandlinger og transaksjoner samt strategisk rådgivning til ledelsen i ulike selskaper.

Han har særlig bistått med å utvikle oppstartsselskaper til børsnoterte selskaper eller annen type exit, både innenfor TMT-sektoren, Olje Service samt E&P oljeselskaper. Han har videre betydelig kompetanse innenfor automasjon & mobilitet og representerer en rekke sentrale aktører innen dette segmentet.

Thom Erik arbeider dessuten løpende på vegne av internasjonale forsikringsselskaper som utsteder Warranty & Indemnity poliser i det norske markedet knyttet til M&A-transaksjoner.

CV

Arbeidserfaring

2012 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2010 - 2012 Partner, head of corporate, Bull & Co Advokatfirma
2005 - 2010 Stifter og partner, Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen
1998 - 2005 Partner, Captura AS (Investeringsselskap innen TMT-sektoren)
1996 - 1998 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sinding
1988 - 1991 Forsvarets flygeskole, militær grad: Løytnant

Utdanning

1998 Bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI, Oslo
1996 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1995 University of Dundee, Scotland, Oil, gas, energy studies

Verv

2018 - (d.d.) Styremedlem, Wilhelmsen Anlegg AS
2015 - (d.d.) Styrets leder, Carn Capital AS (verdipapirforetak)
2014 - (d.d.) TWI AS
2014 - (d.d.) TWI Eiendom AS
2014 - (d.d.) Tom Wilhelmsen AS
2012 - (d.d.) Applied Petroleum Technology AS
2010 - (d.d.) Moore Energy AS
2008 - 2009 Scan Geophysical ASA

Publikasjoner og foredrag

Warranty & Indemnity Insurance (W&I Insurance) in M&A transactions 2019
What to look for in a due diligence process, focusing on tech-companies 2019
The SVW Start-Up Guide for tech companies 2019
GDPR and Corporate Transactions 2019
Digitalisering og endringsledelse 2018
Fra DIS til AS innen Shipping - utvalgte tema knyttet til prosjektfinansiering 2018
Digitalisering i kunnskapsbedrifter 2018
M&A strategies and challenges in the digital world 2018
M&A prosessen som sikrer optimal verdi og minimerer risiko 2017
All about NDA-clauses 2016
Entry and exit planning and exectuion 2016
Value Creation in the tech sector 2016

Presseartikler

Advarer mot juridiske fallgruver innen autonomi,
Teknisk Ukeblad, 19. oktober 2020

Selvkjørende fremkomstmidler gir nye muligheter,
Advokatbladet, 22. september 2020