Tor-Arne Holand har jobbet sammen med produsenter, leverandører og det offentlige i hele sin advokatpraksis med sin spesialkompetanse innenfor offentlige anskaffelser, avtale-/kontraktsrett, entrepriserett og arbeidsrett.

Tor-Arne har arbeidet som forretningsadvokat siden 2000. Han gir råd innenfor de nevnte fagområder til bedrifter i Midt-Norge som er leverandører til det norske markedet og eksportbedrifter.

Tor-Arne bistår også det offentlige (stat, fylkeskommune og flere kommuner). I tillegg til å være rådgiver, opptrer han også for kundene i prosesser for retten og KOFA.

Han holder kurs og seminarer, både generelle og spesialtilpassede for kundene.

CV

Arbeidserfaring

2006 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim
2002 - 2006 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim
2000 - 2002 Advokat, Deloitte Advokatfirma
1999 - 2000 Dommerfullmektig, Brønnøy sorenskriverembete
1998 - 1999 Seniorrådgiver, Forsvarets bygningstjenestes juridiske avdeling, Oslo
1996 - 1998 Rådgiver, Forsvarets bygningstjeneste, Trondheim
1995 - 1996 Førstekonsulent, Statens helsetilsyn

Utdanning

1996 Spesialfag bygge- og entrepriserett, Universitetet i Oslo
1995 Cand. Jur., Universitetet i Tromsø
1994 Spesialfag sjørett, Nordisk institutt for sjørett, Oslo