Torstein Eivindstad arbeider bredt innenfor firmaets fagområder, med hovedfokus på juridisk bistand innenfor nettbransjen.

Torstein bistår en rekke norske nettselskaper og bransjeorganisasjoner slik som REN og Energi Norge med alle nettrelaterte problemstillinger, herunder regulatoriske spørsmål, kontrakter, fast eiendom og rettigheter. Bistanden inkluderer energirettslige problemstillinger, standardiseringsarbeid, grunnerverv, anleggsbidrag, entrepriseforhold og annen løpende rådgivning.
Torstein har fordypningsfag innenfor selskaps- og skatterett, og skrev sin masteroppgave om grensen mellom innleie og entreprise.
CV

Arbeidserfaring

2020 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2021 Oppgaveretter, Høgskolen i Innlandet
2019 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 Trainee, Advokatfirma Hald & Co

Utdanning

2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018 Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet