Trine Vabog er ekspert i IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser.

Trine har arbeidet med IKT-anskaffelser og IKT-kontrakter i 20 år. Hun har bred erfaring med utarbeidelse, forhandling og forvaltning av store og komplekse IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser av alle slag, herunder anskaffelse av skytjenester, og har erfaring fra IKT-bransjen på både kunde- og leverandørsiden.

Trine har svært god kompetanse og forståelse innen IKT-området.
Hun har lang erfaring som prosjektleder og forhandlingsleder for IKT-anskaffelser, og bistår aktører innen offentlig og privat sektor. Saksfeltet omfatter private og offentlige anskaffelser, herunder interne rutiner for anskaffelser, etikk og habilitetskontroll, samt prosjekt/forhandlingsledelse, kontraktsutforming og kontraktsforhandlinger, og personvern.

Trine har bred erfaring fra å bistå og rådgi i forhold til overordnede avklaringer rundt valg av kontrakt(er), kontraktsmodeller og styringsmodeller knyttet til forberedelse og gjennomføring av anskaffelser, inkludert i å bistå og rådgi i forhold til å sikre hensiktsmessige kvalifikasjons- og tildelingskriterier. Hun har svært mye erfaring med utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag slik at det er velegnet og konsistent.

For de offentlige anskaffelsene er en viktig del av bistanden knyttet til å forberede, bistå og rådgi i forhold til begrunnelses- og klageprosessen i forbindelse med tildeling av avtalene. Målet er å unngå forstyrrende prosesser (og i verste fall tap i Kofa/rettsapparatet). Trine legger derfor stor vekt på å legge til rette for at anskaffelsesregelverket følges, og at man samtidig benytter de muligheter regelverket gir.

Hun deltar i utvikling og videreutvikling av IKT-kontraktene til Dataforeningen, og har gjennom en årrekke jobbet inngående med statens standardavtaler i ulike varianter. I mange av de prosjektene Trine har vært involvert har leverandørene vært store internasjonale selskaper. Hun er følgelig vant med hvordan slike selskap opptrer i tilbuds- og forhandlingssituasjoner.

Trine Vabog possesses strong legal skills.

- Legal 500

Trine Vabog has a unique ability to communicate at different levels – always with precision, always with attention to the needs and abilities of the given situation and participants. She always delivers.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 - 2022 Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2013 - 2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2010 - 2012 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2009 - 2010 Seconded Country Counsel, Hewlett-Packard Norway
2007 - 2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2006 - 2007 Prosjektleder, Sirius IT
2006 Prosjektleder, TietoEnator
1999 - 2006 Rådgiver/prosjektleder, Aetat Arbeidsdirektoratet

Utdanning

Prince 2 sertifisering
2007 Forhandlinger BI, 30 studiepoeng
2004 Prosjektledelse BI, 10 vekttall
2001 Rettsinformatikk spesialfag, Universitetet i Oslo
1999 Selskapsrett spesialfag, Universitetet i Oslo
1998 Cand. jur., Universitetet i Oslo, informasjonsrett spesialfag

Verv

2015 - (d.d.) Leder faggruppen for IT i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2009 - (d.d.) Styremedlem i Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter

Publikasjoner

Fleksibel utviklingsavtale Dataforeningen, 2018
Skytjenesteavtale Dataforeningen, 2016
Kontrakt for oppdragsbasert smidig programvare Dataforeningen, 2014
Kontrakt for IT-drift Dataforeningen, 2010
PS2000 S Dataforeningen, 2010
PS 2000 veiledning for smidig utvikling Dataforeningen, 2009