Vidar Kleppe er partner i SVW og leder vår Skatteavdeling ved vårt kontor i Bergen.

Han har arbeidet som advokat i tre tiår, og besitter en betydelig selskaps- og skatterettslig kompetanse, bl.a fra ca. 18 års erfaring fra revisjonsbransen. Han arbeider særskilt med omorganisering av virksomheter både nasjonalt og internasjonalt, og herav selskaps-, skatte- og regnskapsmessige problemstillinger i den forbindelse.

Vidar har kjennskap til alle eksisterende selskapsformer, samt utstrakt erfaring fra omorganisering innenfor offentlig sektor. Vidar benyttes mye som primær rådgivningspartner for flere revisjonsfirma og regnskapsfirma i selskaps-, skatte- og avgiftsrelaterte spørsmål. Dette omfatter også spørsmål innenfor særskatt og særskatteregimene.

Vidar er rådgiver for næringslivsledere innenfor forretningsjuridiske emner, spesielt med vekt på selskapsrett, herunder M&A, skatt, avgift (MVA), samt  bistått i.f.m. compliance overfor CEO/CFO og revisorer i slike transaksjoner. Vidar har bred erfaring fra ledelse av og deltakelse i due diligence-prosesser både på salgs- og kjøpersiden.

Vidar har for øvrig ledet og håndtert tvistesaker av økonomisk innhold som f.eks. skatt, avgift, ansvarssaker, regnskap, verdsettingsspørsmål, herunder vært prosessfullmektig i slike saker.

CV

Arbeidserfaring

2015 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2006 - 2015 Partner, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
2004 - 2006 Partner, Advokatfirmaet DLA Piper DA
1996 - 2004 Ernst & Young (partner fra 2002)
1993 - 1996 Advokatfirmaet Thommessen AS
1991 - 1993 Andersen Legal
1990 - 1991 Forsvarets Bygningstjeneste, Eiendomskontoret

Utdanning

1990 Cand. Jur, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Erverv av aksjer i selskaper" (omfanget av unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 om forbud mot bistand til finansiering av erverv av aksjer – særlig forholdet til eiendomsselskaper) Revisjon og Regnskap nr. 2, 2015
Vern av minoritetsinteresser – regulering av typetilfeller Revisjon og Regnskap nr. 1, 2013
Aksjeeieravtaler – rettigheter og forpliktelser Revisjons og Regnskap nr. 8, 2005
Justering av bytteforhold Revisjon og Regnskap nr. 6, 2004
Beskatning av finansielle instrumenter Medforfatter, Praktisk Økonomi og Ledelse, 1991