Vidar Kleppe er partner i SVW og leder vår Skatteavdeling ved vårt kontor i Bergen.

Han har arbeidet som advokat i tre tiår, og besitter en betydelig selskaps- og skatterettslig kompetanse, bl.a fra ca. 18 års erfaring fra revisjonsbransen. Han arbeider særskilt med omorganisering av virksomheter både nasjonalt og internasjonalt, og herav selskaps-, skatte- og regnskapsmessige problemstillinger i den forbindelse.

Vidar har kjennskap til alle eksisterende selskapsformer, samt utstrakt erfaring fra omorganisering innenfor offentlig sektor. Vidar benyttes mye som primær rådgivningspartner for flere revisjonsfirma og regnskapsfirma i selskaps-, skatte- og avgiftsrelaterte spørsmål. Dette omfatter også spørsmål innenfor særskatt og særskatteregimene.

Vidar er rådgiver for næringslivsledere innenfor forretningsjuridiske emner, spesielt med vekt på selskapsrett, herunder M&A, skatt, avgift (MVA), samt  bistått i.f.m. compliance overfor CEO/CFO og revisorer i slike transaksjoner. Vidar har bred erfaring fra ledelse av og deltakelse i due diligence-prosesser både på salgs- og kjøpersiden.

Vidar har for øvrig ledet og håndtert tvistesaker av økonomisk innhold som f.eks. skatt, avgift, ansvarssaker, regnskap, verdsettingsspørsmål, herunder vært prosessfullmektig i slike saker.

CV

Arbeidserfaring

2015 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2006 - 2015 Partner, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
2004 - 2006 Partner, Advokatfirmaet DLA Piper
1996 - 2004 Ernst & Young (partner fra 2002)
1993 - 1996 Advokatfirmaet Thommessen
1991 - 1993 Andersen Legal
1990 - 1991 Forsvarets Bygningstjeneste, Eiendomskontoret

Utdanning

1990 Cand. Jur, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Erverv av aksjer i selskaper" (omfanget av unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 om forbud mot bistand til finansiering av erverv av aksjer – særlig forholdet til eiendomsselskaper) Revisjon og Regnskap nr. 2, 2015
Vern av minoritetsinteresser – regulering av typetilfeller Revisjon og Regnskap nr. 1, 2013
Aksjeeieravtaler – rettigheter og forpliktelser Revisjons og Regnskap nr. 8, 2005
Justering av bytteforhold Revisjon og Regnskap nr. 6, 2004
Beskatning av finansielle instrumenter Medforfatter, Praktisk Økonomi og Ledelse, 1991

Vidar Kleppe is a very experienced lawyer. He is very service minded, good at explaining legal issues in a simple way, always follows up in a matter of days and his services are great value for money. Mr Kleppe is my first choice even for clients who are not based in Bergen.

- Legal 500