Oppdragsgiver har taushetsplikt overfor den leverandøren som har levert tilbudet det bes om innsyn i. Samtidig bør den som ber om innsyn få et godt nok grunnlag til å faktisk kunne etterprøve oppdragsgivers tildelingsbeslutning. Hvordan skal disse hensynene balanseres? Og gir den nye avgjørelsen fra EU-domstolen i Klaipedos-saken noen veiledning? Skal norske domstoler få tilgang til en usladdet versjon av tilbudet? Hvordan får det grunnleggende kontradiksjonsprinsippet betydning her?

Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.

 

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no