Catriona og Lill går kjapt gjennom de vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven og gir praktiske tips til hvordan virksomheter bør innrette seg etter lovendringene, og hvilket handlingsrom arbeidsgivere har i en nedbemanningssituasjon.