SVW tilbyr taksonomivurderinger

I takt med et økende fokus på bærekraftig utvikling, skyter også reguleringer fart. EUs taksonomi for bærekraftig finans, som i løpet av kort tid vil bli en del av norsk rett, innebærer et helt nytt ESG-klassifiseringssystem som bestemmer hvorvidt ulike virksomhetsaktiviteter defineres som bærekraftig eller ikke.

Taksonomien vil fremover få stor betydning både for investorer i arbeidet med å skille mellom bærekraftige investeringer og ikke-bærekraftige investeringer samt for enkeltvirksomheter i arbeidet med å tilpasse seg og dokumentere bærekraftige aktiviteter innenfor sin egen sektor.

Vi jobber tett sammen med kundene våre for å bidra til at næringslivet utvikler og velger bærekraftige løsninger. SVW har satt sammen et dedikert team av eksperter med inngående kompetanse på ESG compliance som klargjør betydningen av taksonomien og som bistår virksomhetene i arbeidet med å tilpasse seg de nye bærekraftkriteriene.

Vi tilbyr taksonomi-vurdering og bistand med klargjøring både til investorer, forvaltermiljøer og PE-rådgivere samt rådgir alle typer virksomheter som har behov for å forstå og tilpasse seg de nye ESG og bærekraftkravene innen relevant sektor. Ta gjerne kontakt for informasjon om vårt arbeid med taksonomien og hvordan vi kan bistå din virksomhet.