For at utfallet av offentlige anskaffelser skal bli best mulig, er det avgjørende at oppdragsgiver sørger for at betalingsvilligheten blir ivaretatt ved evalueringen. Leverandører til det offentlige bør også gjøre beregninger av hvilke utslag tildelingskriterier og evalueringsmetoder gir i den enkelte anskaffelsen, for å sørge for å treffe oppdragsgivers preferanser best mulig.

I dette seminaret skal vi gjennomgå vår nye app som lar oppdragsgivere og leverandører beregne betalingsvilligheten for forskjeller i kvalitet. Seminaret vil bl.a. ta for seg en fiktiv anskaffelse og vise hvordan man aktivt kan bruke appen for å sørge for riktig vekting av tildelingskriterier og underkriterier samt valg av evalueringsmetoder. Leverandører vil se hvordan appen kan brukes for å vurdere hva man skal tilby og til hvilken pris.

Seminaret gjennomføres som et webseminar hvor deltagerne gis mulighet til å stille spørsmål underveis. Lenke vil bli tilsendt ved påmelding.

Påmelding