Personvernwebinar: Siste Schrems-II veiledninger og ny standard dataoverføringsavtale (SCC)

Dato: Tirsdag 24. august 2021
Tid: 09:00 - 11:00
Sted: Hvor som helst

Simonsen Vogt Wiigs personverneksperter, Thomas Olsen og Malin Tønseth, holder et webinar om de siste veiledningene fra Personvernrådet (EDPB) og Datatilsynet om overføringer til tredjeland etter Schrems II-dommen. De vil også gjennomgå den nye EU standardavtalen for dataoverføringer til tredjeland (EU Standard Contractual Clauses/SCC).

Webinaret går over to timer og gjennomføres i to deler:

Del 1 kl. 9-10: Gjennomgang av siste veiledninger fra EDPB og Datatilsynet, herunder krav til landrisikovurdering og krav til ev. tilleggstiltak.
Del 2 kl. 10-11: Gjennomgang av nye EU SCC og tips og råd om hvordan bestemmelsene og vedleggene skal brukes i praksis.

Meld deg på webinaret allerede nå og hold av tiden i kalenderen, slik at du er sikker på å få med deg høstens viktigste oppdateringer på personvernområdet!

Mer informasjon og link til webinaret følger når kurstidspunktet nærmer seg!

Du kan også se webinarene her:
Del 1
Del 2