Hjem / Innsikt / NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la 1. april frem forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget består av to deler, et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft og et kart som viser de mest egnede områdene for vindkraft.
Wind power

Kunnskapsgrunnlaget er et resultat av et bredt arbeid som har involvert mange forskjellige fagmiljøer. Det er utarbeidet 21 temarapporter som er ment å omfatte de fleste interesser som påvirkes av vindkraftutbygging. I tillegg til temarapportene inneholder kunnskapsgrunnlaget vurderinger av hvordan fagkunnskapen bør anvendes i vindkraftsaker.

I sitt arbeid med å finne de mest egnede områdene for nye vindkraftverk har NVE analysert 43 områder på landsbasis. Analysene er gjennomført på overordnet nivå og har grunnlag i omfattende geografiske analyser som baseres på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. På bakgrunn av disse analysene viser forslaget som ble lagt frem i dag, 13 utpekte områder som NVE mener er mest egnet til ny vindkraftutbygging i Norge.

Forslaget innebærer likevel ikke at det er fritt frem for å føre opp vindkraftverk i disse områdene. Hvorvidt det gis konsesjon for vindkraftverk i områdene beror på konsesjonsbehandlingen i den enkelte sak. I bestillingen fra Olje- og energidepartementet fremkommer det at det skal være vanskeligere å få konsesjon utenfor de utpekte områdene, men forslaget er heller ikke ment for å ekskludere områder som ligger utenfor områdene som er foreslått i den nasjonale rammen.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har en av landets sterkeste fagmiljøer for vindkraft. Vi bistår flere av de største vindkraftutbyggingen i Norge med alle aspekter av vindkraftutbyggingen.