Hjem / Innsikt / Nye assosierte partnere i Simonsen Vogt Wiig

Nye assosierte partnere i Simonsen Vogt Wiig

Vi har gleden av å meddele at Tage Brigt A. Skoghøy og Anders Lindseth er tatt opp som assosierte partnere ved våre kontorer i Oslo og Kristiansand.
Firmanyheter2

Tage Brigt A. Skoghøy har arbeidet hos Simonsen Vogt Wiig siden 2009, og er tilknyttet avdelingen for prosedyre og voldgift. Han arbeider med tvistesaker på tvers av rettsområder og bransjer, herunder innen eiendom, entreprise, shipping, luftfart, IT, telekom og bank. Tage har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre, for de alminnelige domstolene, Markedsrådet og voldgiftsdomstoler, herunder også med midlertidig sikring og forhandlinger/mekling.

Anders Lindseth har særlig kompetanse innenfor fagområdene selskapsrett og kontraktsrett, samt skatterett. Anders har betydelig erfaring relatert til transaksjoner, restrukturering av virksomheter herunder fusjoner, fisjoner og egenkapitaltransaksjoner. Han yter også løpende rådgivning innenfor selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger. Anders jobbet som advokat i Simonsen Vogt Wiig fra 2011-2013, og kom tilbake til oss som senioradvokat i 2015.