Firmanyheter3

Nye assosierte partnere i Simonsen Vogt Wiig

| Firmanyheter

Vi har gleden av å dele at Andreas Falch Haugland og Stig Strand er tatt opp som assosierte partnere ved Simonsen Vogt Wiig fra 1. januar 2023.

Andreas Falch Haugland er tilknyttet tvisteløsningsteamet i Oslo, og er spesialisert innen entrepriserett og tvisteløsning. Han bistår både byggherrer og entreprenører med forhandlinger og utforming av entreprisekontrakter, og har lang erfaring som rådgiver underveis i bygge- og anleggsprosjektene og som prosedyreadvokat ved håndtering av sluttoppgjørstvister. Andreas har også lang erfaring innen kjøpsrett, fast eiendom og erstatningsrett.

Stig Strand jobber ved Simonsen Vogt Wiigs kontor i Kristiansand. Han har bred erfaring innen bank- og finanssektoren, og sterk kompetanse innen kontraktsrett og generell forretningsjuridisk rådgivning. Stig har særlig fokus på finansiering og oppkjøp (M&A) innenfor sektorer som fornybar energi, sjømat, eiendom, shipping og offshore, og bistår klienter i forbindelse med transaksjonsprosesser i Norge og internasjonalt.

“Andreas og Stig er svært sterke advokater innenfor sine fagfelt, og vi er glade for å ha dem med på laget!”, sier Mona Søyland, Managing partner.

Kontaktpersoner