Hjem / Innsikt / Regjeringen foreslår ny låne- og garantiordning for å styrke norske selskapers likviditet under coronaviruset

Regjeringen foreslår ny låne- og garantiordning for å styrke norske selskapers likviditet under coronaviruset

Regjeringen la 15. mars 2020 frem forslag til ny låne- og garantiordningen på totalt NOK 100 milliarder.
Stethoscope with financial statement

Forslaget omfatter:

  • NOK 50 milliarder til en statlig lånegaranti-ordning hvor staten vil stille garantier i favør av banker som yter nye lån til små og mellomstore bedrifter. Finansdepartementet vil i samråd med banknæringen se nærmere på hvordan ordningen bør utformes for å virke best mulig, herunder hvordan denne skal forvaltes og følges opp av myndighetene.
  • Gjenoppretting av Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil NOK 50 milliarder, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter. Fondet vil forvaltes av Folketrygdfondet.

Forslaget vil formelt bli vedtatt av Stortinget. Det arbeides nå med de nærmere detaljene og et forslag vil bli presentert for Stortinget så snart som mulig.

Forslaget kan leses her.

Denne artikkelen vil oppdatert etterhvert som flere detaljer blir kjent.

Simonsen Vogt Wiigs advokater er operative som normalt  fra hjemmekontor og kan bistå med vurderinger og spørsmål knyttet til endringene som nå er innført. Vi har egne håndteringsteam som settes inn ved akutte og vanskelige situasjoner. Våre team har lang erfaring fra dette arbeidet og spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Vi har samlet alle relevante artikler og webinarer om coronaviruset på denne siden