Hjem / Innsikt / Regjeringen forlenger permitteringsperioden til 1. juli 2021

Regjeringen forlenger permitteringsperioden til 1. juli 2021

I pressemelding av 11. januar 2021 foreslo regjeringen at permitteringsordningen utvides til 1. juli 2021, og at retten til dagpenger for dagpengemottakere forlenges for samme periode.
Mother working on laptop and son reading story book

Regjeringens tiltak for å trygge arbeidsplasser
Siden mars 2020 har regjeringen iverksatt en rekke tiltak for å sikre at arbeidsplasser bevares, og for å sikre at virksomheter unngår å måtte si opp ansatte unødvendig grunnet den pågående Covid-19-pandemien. Blant annet er permitteringsordningen og dagpengeordningen utvidet.

I fjor ble permitteringsordningen utvidet fra 26 uker til 52 uker for å sikre at arbeidsgivere kunne opprettholde permitteringen frem til mars 2021. Parallelt med endringene i permitteringsregelverket foretok regjeringen midlertidige endringer i dagpengeregelverket for å sikre permitterte arbeidstakere dagpenger under den utvidede permitteringsperioden. Les mer om dette her

Utvidet permitteringsperiode
I desember 2020 var 61 000 nordmenn helt eller delvis permittert grunnet Covid-19. Dette tallet kan øke i reiselivsbransjen og i utelivsbransjen,  grunnet de strenge smittevernsordningene som er innført. Videre vil om lag 35 000 permitterte kunne “bruke opp” perioden de har rett til dagpenger.

I mandagens pressemelding foreslår derfor Regjeringen at permitteringsordningen skal forlenges til 1. juli 2021, samt at retten til dagpenger for alle dagpengemottakere forlenges tilsvarende.

Dette vil medføre at virksomheter som når maksimal permitteringsperiode på 52 uker i løpet av våren nå vil få muligheten til å ha arbeidstakerne permittert frem til 1. juli 2021. Videre vil de som nærmer seg sin maksgrense for dagpenger, beholde dagpenger frem til 1. juli 2021.

Historikk over endringer siden mars 2020 som har hatt betydning for permitteringsperioden kan du lese mer om her.

Merk at iverksettelsen av arbeidsgiverperiode 2 er forskjøvet fra 1. januar 2021 til 1. mars 2021.