Hjem / Innsikt / Simonsen Vogt Wiig og Amnesty i nytt samarbeid

Simonsen Vogt Wiig og Amnesty i nytt samarbeid

Det gleder oss å kunne meddele at vi har fornyet vårt partnerskap med Amnesty International Norge. Den nye samarbeidsavtalen er todelt, og omfatter både økonomisk støtte og en faglig del med juridiske utredninger.
Amnesty2b

Bærekraft og samfunnsansvar er en av Simonsen Vogt Wiigs strategiske prioriteringer, og vi er sterkt engasjert i forpliktelsen det er å drive firmaet på en bærekraftig måte så vel som å bidra utenfor vår egen sfære.

I forbindelse med vårt interne arbeid med bærekraft ble Mål 16 “Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner” identifisert som et av fire bærekraftsmål vi ønsker å ha et særlig fokus på.

– Som fast støttespiller til Amnesty i en årrekke var det naturlig for oss å kontakte dem for et bredere samarbeid, med håp om å kunne bruke vår kjernekompetanse til fordel for Amnestys viktige arbeid, sier managing partner Mona Søyland.

Som en del av avtalen vil dedikerte spesialister fra Simonsen Vogt Wiig utarbeide to utredninger knyttet til kunstig intelligens og den forestående AI-forordningen fra EU-kommisjonen. Det første prosjektet, som startet opp allerede i sommer, tar for seg offentlige myndigheters bruk av biometrisk fjernidentifisering, nærmere bestemt skrankene i norsk rett for politiets bruk av ansiktsgjenkjenning. Den andre utredningen, som er estimert til å starte opp i januar 2024, vil fokusere på bruken av kunstig intelligens som verktøy for offentlige myndigheters beslutningstaking.

– Undersøkelsene har allerede avdekket flere interessante funn. Arbeidet er svært givende også faglig sett, og vi ser frem til å grave enda dypere! sier Camilla Hagelien, prosjektleder og teknologiadvokat hos Simonsen Vogt Wiig.

Politisk rådgiver i Amnesty Gerald Folkvord gjester oslokontoret i forbindelse med lansering av samarbeidet.
Politisk rådgiver i Amnesty Gerald Folkvord gjester oslokontoret i forbindelse med lansering av samarbeidet.