Hjem / Innsikt / Simonsen Vogt Wiig styrker prosedyresatsingen

Simonsen Vogt Wiig styrker prosedyresatsingen

Vi har gleden av å ønske Jenny Sandvig velkommen som ny partner på Simonsen Vogt Wiigs tvisteløsningsteam i Oslo.
9693x_hoyopp

Jenny Sandvig kommer fra stillingen som fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun har mange års erfaring som advokat i Regjeringsadvokaten, og har møterett for Høyesterett. Jenny har erfaring fra EFTA-domstolen, og har prosedert flere saker i storkammer for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Hun er spesialisert innen prosedyre og tvisteløsning, med bred erfaring fra forvaltningsrett, erstatningsrett, skatte- og avgiftsrett, og menneskerettigheter. Jenny har også etablert seg som en ledende profil innen klima og bærekraft.

“Vi er veldig glade for å få Jenny med på laget! Hun er en svært dyktig prosedyreadvokat, og vil tilføre unik kompetanse innenfor flere fagområder som er viktige for firmaet,” sier Managing partner Mona Søyland.