Jenny Sandvig er spesialisert innen prosedyre og tvisteløsning.

Jenny Sandvig har sin advokatbakgrunn fra Regjeringsadvokatembetet. Over en periode på 7 ½ år arbeidet hun der med en lang rekke forvaltningsrettslige saker på ulike saksområder, som rådgiver og prosedyreadvokat. Jenny var del av Regjeringsadvokatens faggrupper for internasjonal rett, EØS-rett og skatte- og avgiftsrett. I en periode på tre år var Jenny fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun satt ledergruppen med ansvar blant annet for satsningen på klima- og miljørettigheter.

Jenny har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Hun har møtt i flere saker for Høyesterett (avdeling og plenum), som prosessfullmektig eller som medhjelper. Jenny har også bred prosedyreerfaring fra internasjonale domstoler, herunder EFTA-domstolen, FNs traktatorganer og Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Hun har prosedert to saker for EMDs storkammer; A og B mot Norge (24130/11 og 29758/11), som Norge vant, og Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. mot Sveits (53600/20), som er til behandling.

Jenny er forfatter av lovkommentarene til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), Karnov. Hun er medforfatter av Klimarett (red. Hans Chr. Bugge). Jenny er også medforfatter til flere artikler publisert internasjonalt.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2023 - 2023 Fagdirektør, Norges institusjon for menneskerettigheter
2012 - 2020 Advokat, Regjeringsadvokatembetet
2008 - 2011 Journalist, Aftenposten

Utdanning

2019 Møterett for Høyesterett
2018 LL.M., Harvard Law School
2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2008 Bachelor i journalistikk, Høgskulen i Volda
2007 Certificat d’études politiques, Sciences Po’, Toulouse

Verv

2023 - (d.d.) Medlem, Klagenemnda for Vinmonopolet
2021 - (d.d.) Medlem, Programkomiteen, Klimafestivalen Varmere Våtere Villere
2021 - (d.d.) Styreleder, Tåsen skoles barnehage
2014 Kommunikasjonsansvarlig, Nordiske Juristmøter, Oslo
2010 - 2012 Stringer, Radio France Internationale (RFI), Appel Presse Européenne

Publikasjoner

Lovkommentar til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) med protokoller Sandvig, Emberland, Kvalø og Nordeide, Karnov, 2021
Klimarett (red. Hans Chr. Bugge) Sandvig m.fl, Universitetsforlaget, 2021
European National Human Rights Institutions Intervene in a High-Profile Climate Case Sandvig, Brænden, Dawson, Strasbourg Observers, 2021
Can the ECHR Encompass the Transnational and Intertemporal Dimensions of Climate Harm? Sandvig, Tjelmeland, Dawson, Blog of the European Journal of International Law EJIL:Talk!, 2021
"Council of Europe and the Rule of Law" i Strengthening the Rule of Law in Europe (red. Werner Schroeder) Oxford: Hart Publishing., 2016