Hjem / Innsikt / Simonsen Vogt Wiig styrker satsningen på insolvens og restrukturering

Simonsen Vogt Wiig styrker satsningen på insolvens og restrukturering

Det gleder oss å meddele at Frank C. Aase fra 1. januar 2024 blir ny partner i Simonsen Vogt Wiigs insolvens- og restruktureringsteam i Oslo.
frank_ny

Frank C. Aase har mer enn 16 års erfaring med å bistå selskaper som opplever økonomiske utfordringer, både på bank og selskapssiden. Han oppnevnes jevnlig som bostyrer, og er leder for Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Frank kommer fra Brækhus Advokatfirma hvor han tidligere har hatt rollen som MP.

Frank har omfattende erfaring med finansiell restrukturering og håndtering av misligholdte engasjement, og har tidligere jobbet som in-house advokat i en av Nordens største banker. Han bistår også selskaper og kreditorer i forbindelse med restrukturering/rekonstruksjon, kapitaltilførsel og andre insolvensrettslige problemstillinger. Frank er også spesialist på styreansvarssaker og har holdt flere foredrag om temaet for andre jurister/advokater.

«Vi er veldig glade for å få Frank med på laget. Han vil bidra til å styrke vår posisjon innen insolvens og restrukturering med sin brede profil. Simonsen Vogt Wiig har allerede et meget solid team innen insolvens og restrukturering på tvers av alle kontorene i firmaet, og ved rekrutteringen av Frank vil vi styrke vår rådgivning på et viktig satsningsområde for firmaet. SVW er på landsbasis nå et av de ledende insolvens- og restruktureringsmiljøene, og innen konkurs har vi nå totalt 7 bostyrer i Norge. Vi ønsker ham velkommen med på laget!» sier Mona Søyland, Managing partner.