Simonsen Vogt Wiig støtter FNs bærekraftsmål.

Bekjempelse av ulikheter og klimaendringer kommer ikke av seg selv. Derfor har vi i Simonsen Vogt Wiig gjort bærekraft og samfunnsansvar til en av våre strategiske prioriteringer, slik at vi kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Vi har hatt en prosess internt for å identifisere hvilke av de 17 målene vi særlig skal ha et fokus på i vår organisasjon, og i 2021 igangsatt prosjektgrupper som skal jobbe særskilt med konkrete tiltak innenfor hvert av de valgte målene.