Energirett

Simonsen Vogt Wiig har inngående kompetanse innen energirett, herunder fornybar energi og relatert infrastruktur.

Mange av våre advokater har bakgrunn både fra kraftbransjen og energi-myndighetene og har en bred kontaktflate på tvers av sektoren både i inn- og utland.

The team is able to assess the legal matters and give valuable advice.

Chambers and Partners

Simply impressive in both speed and quality.

Legal 500

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Fornybar energi

Simonsen Vogt Wiig har en betydelig praksis innen ny fornybar energi, og har etablert oss som en ledende rådgiver innen store infrastrukturprosjekter så som prosjekter innen vindkraft, solkraft, vannkraft, kabler, biodrivstoff, CCS og LNG, og transaksjoner som omfatter slike. Vi bistår våre klienter i alle faser inkludert konsesjonssøknad, utviklingsavtaler, strukturering, PPAer, forhandlinger for og mot investorer og finansiering. Praksisen omfatter også prosjekter i utlandet og med utenlandske aktører. Vi har i tillegg betydelig erfaring med tradisjonell vannkraft med særlig fokus mot eierskapsmessige og regulatoriske forhold.

Nett

Simonsen Vogt Wiig bistår en lang rekke norske nettselskaper og bransjeorganisasjoner slik som REN og Energi Norge med alle nettrelaterte problemstillinger, herunder regulatoriske spørsmål, kontrakter og fast eiendom/rettigheter. Denne bistanden inkluderer eksempelvis energirettslige problemstillinger, standardiseringsarbeid, grunnerverv, anleggsbidrag, entrepriseforhold og annen løpende rådgivning. I Legal 500 er vår rådgivning til norske nettselskaper omtalt på følgende måte av våre klienter: Excellent knowledge of all the “do’s and dont’s” for (electric) grid-companies in Norway.