Til fag

Restrukturering og insolvens

Simonsen Vogt Wiig har en omfattende praksis innen restrukturering og insolvens.

Vi bistår selskaper og kreditorer med håndtering av krevende situasjoner i inn- og utland. Vi har særlig lang erfaring med å bistå banker og syndikater med misligholdssituasjoner, herunder forhandling og gjennomføring av restruktureringer, sikring av kreditorinteresser, inndrivelse, tvangsfullbyrdelse og overtagelse av selskaper og eiendeler.

Våre advokater har erfaring med drift, videresalg og avslutning av slike virksomheter og trer også inn som styremedlemmer i selskaper som har blitt overtatt.

Simonsen Vogt Wiig behandler løpende et betydelig antall konkursboer og våre konkursadvokater oppnevnes ofte som bostyrere ved store og kompliserte konkurser. Vi har også betydelig erfaring med styreansvarssaker.

One client particularly notes that they appreciate the high knowledge level, the pragmatic and balanced approach, and good responsiveness of the team.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner

Peter har omfattende erfaring og ekspertise med finansielle restruktureringer og insolvens. Han er trukket frem som én av Norges ledende advokater innen området av Chambers and Partners.
Bjørn Åge har lang erfaring innen insolvens og finansiell restrukturering. Han rådgir jevnlig selskaper på styrenivå i restruktureringsprosesser og forhandlinger.
Nils Håkon har bred kompetanse innen restrukturering og konkursbehandling. Han har i en årrekke vært bostyrer for Sør-Trøndelag tingrett.
Asbjørn har lang erfaring innen insolvens og finansiell restrukturering. Han rådgir jevnlig selskaper i restruktureringsprosesser og forhandlinger, herunder transaksjoner.