Restrukturering og insolvens

Simonsen Vogt Wiig har en omfattende praksis innen restrukturering og insolvens.

Vi bistår selskaper og kreditorer med håndtering av krevende situasjoner i inn- og utland. Vi har særlig lang erfaring med å bistå banker og syndikater med misligholdssituasjoner, herunder forhandling og gjennomføring av restruktureringer, sikring av kreditorinteresser, inndrivelse, tvangsfullbyrdelse og overtagelse av selskaper og eiendeler.

Våre advokater har erfaring med drift, videresalg og avslutning av slike virksomheter og trer også inn som styremedlemmer i selskaper som har blitt overtatt.

Simonsen Vogt Wiig behandler løpende et betydelig antall konkursboer og våre konkursadvokater oppnevnes ofte som bostyrere ved store og kompliserte konkurser. Vi har også betydelig erfaring med styreansvarssaker.

Simonsen Vogt Wiig do a really great job for us. The lawyers are solution-oriented and available at all times.

Chambers and Partners

The team at Simonsen Vogt Wiig are skilled, to the point and give us realistic feedback regarding our cases' possible outcomes.

Chambers and Partners

Up front and quick and at the same time at a high quality level.

Legal 500