Restrukturering og insolvens

Simonsen Vogt Wiig har en omfattende praksis innen restrukturering og insolvens.

Vi bistår selskaper og kreditorer med håndtering av krevende situasjoner i inn- og utland. Vi har særlig lang erfaring med å bistå banker og syndikater med misligholdssituasjoner, herunder forhandling og gjennomføring av restruktureringer, sikring av kreditorinteresser, inndrivelse, tvangsfullbyrdelse og overtagelse av selskaper og eiendeler.

Våre advokater har erfaring med drift, videresalg og avslutning av slike virksomheter og trer også inn som styremedlemmer i selskaper som har blitt overtatt.

Simonsen Vogt Wiig behandler løpende et betydelig antall konkursboer og våre konkursadvokater oppnevnes ofte som bostyrere ved store og kompliserte konkurser. Vi har også betydelig erfaring med styreansvarssaker.

One client particularly notes that they appreciate the high knowledge level, the pragmatic and balanced approach, and good responsiveness of the team.

Chambers and Partners