Arne Oftedal har omfattende erfaring og kompetanse innen fagområdene eiendom, entreprise, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, kontraktsrett og tvisteløsning.

Arne har spesialkompetanse innen området naturressurs- og miljørett.

Han er leder for Advokatforeningens lovutvalg innen miljø, klima og bærekraft, samt tidligere leder av klagenemnda for miljøinformasjon.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Stavanger AS
2009 - 2012 Partner, Simonsen Advokatfirma Stavanger
2004 - 2008 Senioradvokat, Simonsen Advokatfirma Stavanger
2003 - 2004 Dommerfullmektig, Sandnes tingrett
1999 - 2003 Advokat, Advokatfirmaet PwC
1997 - 1999 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co.

Utdanning

1997 Cand. Jur., Universitetet i Oslo
1996 Spesialfag i miljørett, Universitetet i Oslo

Verv

2017 - (d.d.) Leder av advokatforeningens lovutvalg for miljø, klima og bærekraft
2016 - (d.d.) Styreleder i Sandnes kommunale pensjonskasse
2016 - (d.d.) Medlem av forstanderskapet i Sandnes Sparebank
2016 - (d.d.) Medlem av representantskapet i IVAR IKS
2011 - (d.d.) Styremedlem i Sparebank 1 SR-Banks pensjonskasse
2019 - 2023 Leder for klagenemda for miljøinformasjon