Bjørn Åge Hamre har bred forretningsjuridisk bakgrunn med særlig erfaring innen kontraktsrett, restrukturering og insolvens.

Bjørn Åge bistår selskaper i restruktureringsprosesser og forhandlinger, herunder transaksjoner for å sikre virksomheter og redusere kreditortap. Han bistår også norske og utenlandske selskaper, herunder banker og andre kreditorer, i strategiske beslutninger for å sikre kreditorinteresser.

Bjørn Åge oppnevnes jevnlig av tingretten som bostyrer i konkursbo og har de siste ti årene vært bostyrer i noen av de største konkursene på Vestlandet. Han har videre lang erfaring innen rådgivning i kontraktspørsmål og bistår jevnlig i forhandlinger og kontraktsutforming.

Bjørn Åge er tilknyttet firmaets bransjegruppe for Eiendom og Bank og finans.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2012 - 2013 Partner, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
2007 - (d.d.) Voldgiftsdommeroppdrag
2006 - 2011 Senioradvokat, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
2004 - 2006 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
2004 Undervisning- og sensoroppdrag, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
2001 - 2004 Sekretær for Konkursrådet
2001 - 2004 Førstekonsulent, Sivilavdelingen, Justisdepartementet
2001 Rådgiver, Justis- og byggesaksavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland

Utdanning

2001 LL.M. (Master of Law - Dispute Resolution), Bond University
2000 Cand. jur., Universitetet i Oslo