Bjørn Åge Hamre har bred forretningsjuridisk bakgrunn med særlig erfaring innen kontraktsrett, restrukturering og insolvens.

Bjørn Åge bistår selskaper i restruktureringsprosesser og forhandlinger, herunder transaksjoner for å sikre virksomheter og redusere kreditortap. Han bistår også norske og utenlandske selskaper, herunder banker og andre kreditorer, i strategiske beslutninger for å sikre kreditorinteresser. Etter at lov om rekonstruksjon ble vedtatt i 2021 har Bjørn Åge vært involvert i flere av rekonstruksjonssaker åpnet i Norge både som rådgiver for selskapet under rekonstruksjon og for kreditorer.

Bjørn Åge oppnevnes jevnlig av tingretten som bostyrer i konkursbo og har de siste ti årene vært bostyrer i noen av de største konkursene på Vestlandet. Han har videre lang erfaring innen rådgivning i kontraktspørsmål og bistår jevnlig i forhandlinger og kontraktsutforming. Bjørn Åge er medlem av Konkursrådet. Konkursrådet kan avgir uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling og er fast rådgivende organ for Justisdepartementet i lovutvikling innenfor fagområdet konkurs og insolvens. I tillegg utarbeides retningslinjer som følges av landets domstoler og bostyrere.

Bjørn Åge Hamre has provided excellent service and achieved the desired outcome.

- Chambers and Partners

Matched by few in theoretical capabilities, and adds value to any process he’s involved in.

- Legal 500
CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Medlem av Konkursrådet
2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2012 - 2013 Partner, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
2007 - (d.d.) Voldgiftsdommeroppdrag
2006 - 2011 Senioradvokat, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
2004 - 2006 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
2004 Undervisning- og sensoroppdrag, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
2001 - 2004 Sekretær for Konkursrådet
2001 - 2004 Førstekonsulent, Sivilavdelingen, Justisdepartementet
2001 Rådgiver, Justis- og byggesaksavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland

Utdanning

2001 LL.M. (Master of Law - Dispute Resolution), Bond University
2000 Cand. jur., Universitetet i Oslo