Bjørn-Erik har nærmere 35 års erfaring i privat praksis og som offentlig tjenestemann.

Han har et særlig fokus på olje- og gassektoren, infrastruktur og restrukturering av offentlige servicefunksjoner med rådgivning til private og offentlig kontrollerte selskaper, industri, nasjonale og internasjonale interesseorganisasjoner, norsk sentral- og regionalforvaltning og fremmede lands myndigheter på fire kontinenter innen kontraktsrettslige, petroleum- og energirettslige, forvaltningsrettslige og folkerettslige spørsmål.

Bjørn-Erik har særlig erfaring med veiledning av nyetablerte aktører på norsk kontinentalsokkel, utbygging, finansiering og drift av komplekse grenseoverskridende prosjekter som unitisering og undersjøiske rørledninger, og tilknyttede transaksjoner.

Han har også betydelig erfaring med utvikling og håndhevelse av lovgivning og tilhørende petroleumsjuridisk rammeverk og bilaterale mellomstatlige avtaler, samt juridiske spørsmål i krysningspunktet mellom kyststats- og flaggstatsregimer.

Bjørn-Erik er trukket frem som en av Norges ledende advokater innenfor olje og gass av både Legal 500 og Chambers and Partners.

Bjørn-Erik Leerberg is unique, not only in that he provides you with the best solution but also teaches you how to achieve the better solutions to the problems that have been presented. Always in a good mood and always available to help. His capacity for learning in new cases is amazing. The best professional I have worked with.

- Legal 500

He is a very dedicated person, with great knowledge of legal matters in oil and gas.

- Chambers and Partners

Bjørn-Erik Leerberg is highly experienced in advising foreign governments on the development of oil and gas legal frameworks.

- Chambers and Partners
CV

Erfaring

2003 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2001 - 2003 Partner, Advokatfirmaet PWC AS
1998 - 2001 Ansvarlig advokat, Advokatfirmaet PWC
1996 - 1998 Avdelingsdirektør, Petroleumsjuridisk seksjon, Olje- og energidepartementet
1991 - 1996 Underdirektør, Petroleumsjuridisk seksjon, Olje- og energidepartementet
1989 - 1991 Dommerfullmektig, Nes sorenskriverembete
1988 - 1989 Byråsjef, Juridisk seksjon, Politiavdelingen, Justisdepartementet
1988 Sekretær, Fostervollutvalget
1986 - 1988 Førstekonsulent, Juridisk seksjon i Politiavdelingen i Justisdepartementet

Utdanning

1998 Oxford Energy seminar, St. Cathrine College
1993 Shell International Executive seminar, IMD Lausanne, Sveits
1985 Cand. jur, Universitetet i Oslo
1982 Private International Law seminar, Academy of International Law, International Court of Justice, Haag, Nederland