Bjørn H. Kise er anerkjent for regelmessig håndtering av større utviklingsprosjekter.

Bjørn er fremhevet av Chambers and Partners som en erfaren eiendomsadvokat og omtales som ”extremely skilled”.

Han har møterett for Høyesterett.

CV

Erfaring

2021 - (d.d) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1983 - 2020 Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1981 - 1983 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BAHR AS
1980 - 1981 Dommerfullmektig, Sør-Hedmark sorenskriverembete
1979 - 1980 Konsulent, Justisdepartementet

Utdanning

1998 Møterett for Høyesterett
1978 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Verv

En rekke styreverv i nasjonale og internasjonale selskaper.