Camilla Flatum har lang erfaring med shippingtransaksjoner, skipsfinansieringer og obligasjonsfinansieringer.

Camilla har lang erfaring fra shippingsektoren og bistår redere, meglere og finansinstitusjoner i forbindelse med kjøp og salg av skip, skipsfinansiering, befraktning og skipsregistrering. Hun bistår også banker og andre finansinstitusjoner med utarbeidelse og forhandling av alle typer låne- og sikkerhetsdokumenter.

Hun har tidligere jobbet for Nordic Trustee AS, hovedsakelig med fokus på utarbeidelse av obligasjonsdokumentasjon og også Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), der hennes hovedfagområde var eiendomstransaksjoner, rentepapirer og obligasjoner.

Camilla har også erfaring med å bistå fly- og leasingselskaper med finansiering og leasing av luftfartøy og har vært involvert i ulike typer transaksjoner som for eksempel kjøp/salg av fly, sale/leaseback, operasjonell leasing og EXIM-støttet finansiering.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Specialist Counsel, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2022 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2009 - 2010 Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2006 - 2008 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2004 - 2006 Advokatfullmektig, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2001 - 2004 Advokatfullmektig, Nordic Trustee

Utdanning

2001 Cand. jur., Universitetet i Oslo