Catriona Elisabeth Vågen McIntyre bistår norske og internasjonale selskaper og enkeltpersoner med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning.

Catriona arbeider med alle typer spørsmål innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun bistår både virksomheter og privatpersoner i alle faser av et ansettelsesforhold, og har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning i slike saker. Catriona har videre mye erfaring fra domstolen, både som advokat og som dommerfullmektig.

CV

Erfaring

2021 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 - 2020 Advokatfullmektig/fast advokat, Kvale Advokatfirma DA
2019 - 2020 Dommerfullmektig, Jæren tingrett
2019 - 2022 Ekstern sensor i juridisk metode, Universitetet i Stavanger
2014 - 2016 Advokatfullmektig, Arntzen de Besche advokatfirma Stavanger DA

Utdanning

2015 European Lawyers' Programme, Norsk deltaker
2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Oppsigelser skritt for skritt Catriona Vågen McIntyre, medforfattet med advokatene Nicolay Skarning og Pernille Brusdal, Hegnar Media, 2019