Christian Berg Meland har ekspertise innenfor obligasjonsfinansiering og andre typer kapitalmarkedsfinansiering.

Christian bistår både utstedere og tilretteleggere med obligasjonsutstedelser. Han har lang erfaring knyttet til utstedelser, refinansieringer, oppkjøp, endringsprosesser og restrukturering i obligasjonsmarkedet.

I tillegg til obligasjonsfinansiering bistår Christian klienter med andre typer fremmedkapitalfinansiering som banklån, hybridlån og konvertible lån. Han har også god kompetanse innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett.

Christian er rangert som Rising Star Partner av IFLR1000 innenfor Banking and finance og Capital markets: Debt.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2022 Partner, SANDS Advokatfirma DA
2016 - 2017 Corporate Foreign Associate, Cravath, Swaine & Moore, London
2010 - 2020 Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2009 - 2010 Diploma in International Finance and Banking Law, Queen Mary University, London
2005 - 2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen