Tilbake

Christian Reusch

Partner
Oslo

Mobil: +47 975 02 247
Send en e-post

Christian Reusch har vært ledende advokat hos Regjeringsadvokaten med fag‐ og personalansvar fra 1. januar 2008. Han har hatt fagansvar for sivilprosess, skjønns‐ og ekspropriasjonsrett, forurensningsrett/miljørett, erstatningsrett, Grunnloven og statsforfatningsrett samt menneskerettigheter.

Se utvidet CV