Dag-Anders Breili er tilknyttet firmaets Shipping Offshore team.

Dag-Anders jobber bredt innen shipping og offshore, og bistår norske og internasjonale klienter med ulike finansieringsstrukturer og transaksjoner. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har skrevet masteroppgave om kreditorekstinksjon ved rettsstiftelser uten rettsvern i bakenforliggende ledd.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2022 Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm
2021 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Trainee, Svensson Nøkleby Advokatfirma
2020 - 2021 Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

Utdanning

2017 - 2022 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2022 Utvekslingsopphold, Università degli Studi di Milano