Erik Martinius Klevmo bistår nasjonale og internasjonale klienter i EU/EØS-regulatoriske spørsmål, konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Erik er en del av firmaets topprangerte EU- og konkurranserettsteam (“tier 1” i European Legal 500). Hans ekspertise omfatter inngrepsrisikoanalyser, konkurransemeldinger og myndighetskontakt opp mot Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen under fusjonskontrollregelverket.

Han har bistått i flere større oppkjøp, bl.a. Telia/Get, St1/SFRM, TeliaSonera/Tele2, Egmont/TV 2 og Altor/Bain/Cermaq. Erik har også betydelig erfaring med løpende compliance-, kartell- og dominansvurderinger, og rådgir jevnlig i spørsmål relatert til ulike typer prosjektsamarbeid, distribusjonsavtaler, pris-/rabattstrukturer, koblingssalg mv.

Hans kompetanse omfatter videre EU/EØS-regulatoriske spørsmål, statsstøtte og offentlige anskaffelser, hvor han har vært involvert på rådgiversiden i flere saker for norske domstoler, klagesaker for EFTAs overvåkningsorgan i Brussel og foreleggelser til EFTA-domstolen i Luxembourg, bl.a. i sak E-16/16 (Fosen Linjen I) og sak E-1/16 (Synnøve Finden).

På statsstøtteområdet har han særlig erfaring med å vurdere handlingsrommet og begrensningene for å yte offentlig støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Erik har bistått i noen av de største offentlige anskaffelsene de siste årene, inkludert anskaffelsen av nytt elektronisk pasientjournalsystem (EPJ/PAS) og anskaffelser av rednings- og politihelikopterberedskap.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Specialist Counsel, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2017 - 2022 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 - 2017 Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS

Utdanning

2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2008 Spesialfag i EU- og konkurranserett, Humboldt-Universität zu Berlin

Publikasjoner

Merger Control 2019 (Norway chapter) Klevmo E. M., Chambers and Partners, 2019
Hva er en ideell leverandør i anskaffelsesretten? Klevmo E. M., Anbud365, 2019
Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten Klevmo E. M., Anbud365, 2019
Merger Control 2018 (Norway chapter) Klevmo E. M., Chambers and Partners, 2018
Merger Control (Norway chapter) Klevmo, E. M., Global Legal Group, 2015
Competition Law: A Practitioner's Guide (bidragsyter)Langseth J. M. og Kolstad O., Akademika forlag, 2014