Erling Hermansen Grøndahl bistår klienter innen EU-, EØS-rett, konkurranserett og offentlige anskaffelser.

Erling arbeider brett innen EU-, EØS-rett, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Han har tidligere erfaring med arbeid innen særlig konkurranserett og EU-/EØS-rett som vitenskapelig assistent for Forskergruppen for EU/EØS konkurranse- og markedsrett ved Universitetet i Bergen.

Erling har master i rettsvitenskap fra UiB, og har tatt en LL.M i europeisk og internasjonal rett ved Radboud University, med spesialisering innen europeisk forretningsjuss. Han skrev masteroppgave innen europeisk konkurranserett, om morselskapsansvar og anvendelsen av teorien om økonomisk suksesjon i privat håndhevelse av EUs konkurranserettsregler. Han har også tatt valgemner innen, blant annet konkurranserett, offentlige anskaffelser, europeisk selskapsrett og europeisk arbeidsrett.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2021 Vitenskapelig Assistent, Forskergruppen for EU/EØS konkurranse- og markedsrett, Universitetet i Bergen

Utdanning

2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2021 Master in International and European Law med spesialisering i Business Law, Radboud University