Frank Almås har særlig kompetanse innen entreprise-, kontraktsrett og tvisteløsning.

Han har lang og omfattende erfaring med rådgivning til byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører. Han bistår både i forbindelse med kontraktsinngåelse/-forhandlinger, kontraktsoppfølgning og ved tvisteløsning.

Frank prosederer jevnlig for domstolene, og har en godkjent prøvesak for Høyesterett. Han har også håndtert et stort antall tvister som har vært løst gjennom rettsmekling eller utenrettslige forhandlinger.

Han har vært oppdragsansvarlig for en rekke store advokatoppdrag, og har erfaring med å organisere og lede teamarbeid.

I tillegg til faglig kompetanse har Frank gjennom sin langvarige bistand til byggebransjen opparbeidet seg god bransjekunnskap og forståelse for hvilke utfordringer som erfaringsmessig kan oppstå i et byggeprosjekt.

Frank holder regelmessig foredrag/kurs innenfor entreprise- og kontraktsrett.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - 2022 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2012 - 2014 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2004 - 2012 Advokatfullmektig, fast advokat, senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
2003 - 2004 Dommerfullmektig, Larvik tingrett
2000 - 2003 Førstekonsulent, rådgiver Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
1999 - 2000 Vernepliktig jurist, Forsvarets overkommando, Juridisk avdeling

Utdanning

1994 - 1999 Cand. Jur., Universitetet i Tromsø
2001 - 2002 Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI