Håkon Knudsen har lang erfaring innen eiendomsrett, personvern og erstatningsrett.

Håkon har praktisert som forretningsadvokat siden 2003. Han har tidligere drevet eget advokatfirma og har arbeidet i Datatilsynet.

Han har spesialisert seg innen personvernlovgivning, og bistår selskaper med compliance og risikostyring angående implementering og oppfølging av plikter som følge av personopplysningsloven (GDPR). Håkon bistår med praktiske råd om databeskyttelse og har rolle som personvernombud. Han leder faggruppen for teknologi i Simonsen Vogt Wiig i Trondheim, og deltar i fagråd for kommersialisering av teknologi i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Håkon har lang erfaring med tvisteløsninger og har bred prosessuell erfaring fra både sivil- og strafferett.

Han er oppnevnt som fast bobestyrer i skiftesaker for Trøndelag tingrett og er styremedlem i flere selskaper.

Håkon er honorær konsul i Trondheim for Folkerepublikken Bangladesh.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2003 - 2012 Partner, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
1995 - 2003 Egen advokatpraksis i advokatfelleskapet Wiig, Hohle og Knudsen
1994 - 1995 Advokatfullmektig, advokat Christian Wiig
1990 - 1994 Førstekonsulent, Datatilsynet

Utdanning

1990 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Verv

2015 - (d.d.) Styremedlem, Andr. L. Riis
2016 - (d.d.) Styremedlem, Bilglassportalen AS
2017 - (d.d.) Styremedlem, Bilglassgruppen AS
2017 - (d.d.) Styremedlem, ALR Eiendom AS
2014 - (d.d.) Styremedlem, Catharina Invest AS
2014 - (d.d.) Styreleder, Trondheim Kammermusikkfestival
2014 - (d.d.) Honorær konsul for Bangladesh
1996 - 2010 Styreleder, Voll Invest AS Voll KS , Voll Studentby AS
2004 - 2010 Styreleder, Regnskapssjefen Trondheim AS
2006 - 2012 Styreleder, Havstein Søndre AS
2006 - 2014 Styreleder, Catharina Invest AS
2006 - 2014 Styreleder, Havstein Nordre AS
2004 - 2010 Advokatforeningens disiplinærutvalg, Møre, Romsdal Trøndelag krets
2010 - 2018 Advokatforeningens etikkutvalg

Publikasjoner

Kommentarutgave personregisterloven KARNOV, 1994
Personvernspørsmål i saker om økonomisk kriminalitet, i Eskeland/Høgetveits bok (red) Økonomiske forbrytelser og straff 1994