Tilbake

Håkon Knudsen

Partner
Trondheim

Mobil: +47 900 55 165
Telefon: +47 73 84 58 05
Send en e-post

Håkon Knudsen har spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold og personvern og har mange års erfaring fra ulike styreverv, samt bevilling til å drive eiendomsmegling. Han bistår også bedrifter i forbindelse med tilpasning til ny personopplysningslov (GDPR) og han leder personskadeavdelingen i Trondheim. Knudsen oppnevnes jevnlig som bobestyrer i dødsboskifter og han har lang prosedyreerfaring fra sivil- og strafferettens område.

Se utvidet CV