Håkon Knudsen har omfattende erfaring med fast eiendoms rettsforhold, personvern og erstatningsrett.

Håkon har erfaring som forretningsadvokat siden 2003. Han har tidligere drevet sin egen advokatvirksomhet og vært ansatt i det offentlige.

Han har spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold og har bevilling til å drive eiendomsmegling. Han bistår innenfor personvernretten, herunder med virksomheters tilpasning til personopplysningsloven (GDPR). Han leder også personskadeavdelingen i Trondheim.

Håkon har omfattende erfaring med tvisteløsning og innehar prosedyreerfaring både fra sivil- og strafferettens område. Han har løpende prosedyreoppdrag.

Han har omfattende erfaring innenfor tvisteløsning innenfor arv og skifte, herunder som fast bobestyrer i ektefelle og dødsboskifter for Sør-Trøndelag tingrett.

Håkon holder jevnlig kurs innenfor sine fagområder.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2003 - 2012 Partner, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
1995 - 2003 Egen advokatpraksis i advokatfelleskapet Wiig, Hohle og Knudsen
1994 - 1995 Advokatfullmektig, advokat Christian Wiig
1990 - 1994 Førstekonsulent, Datatilsynet

Utdanning

1990 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Verv

2015 - (d.d.) Styremedlem, Andr. L. Riis
2016 - (d.d.) Styremedlem, Bilglassportalen AS
2017 - (d.d.) Styremedlem, Bilglassgruppen AS
2017 - (d.d.) Styremedlem, ALR Eiendom AS
2014 - (d.d.) Styremedlem, Catharina Invest AS
2014 - (d.d.) Styreleder, Trondheim Kammermusikkfestival
2014 - (d.d.) Honorær konsul for Bangladesh
1996 - 2010 Styreleder, Voll Invest AS Voll KS , Voll Studentby AS
2004 - 2010 Styreleder, Regnskapssjefen Trondheim AS
2006 - 2012 Styreleder, Havstein Søndre AS
2006 - 2014 Styreleder, Catharina Invest AS
2006 - 2014 Styreleder, Havstein Nordre AS
2004 - 2010 Advokatforeningens disiplinærutvalg, Møre, Romsdal Trøndelag krets
2010 - 2018 Advokatforeningens etikkutvalg

Publikasjoner

Kommentarutgave personregisterloven KARNOV, 1994
Personvernspørsmål i saker om økonomisk kriminalitet, i Eskeland/Høgetveits bok (red) Økonomiske forbrytelser og straff 1994