Henning Wahlberg er tilknyttet firmaets avdeling for teknologi og media.

Henning jobber bredt innen området teknologi, media og digitalisering. Henning har særlig kompetanse innen immaterialrett, og bistår klienter med blant annet kommersiell kontraktsrett, markedsføringsrett og håndheving av immaterielle rettigheter.

Henning har utdanning fra Universitetet i Oslo hvor han skrev masteroppgave om supplerende beskyttelsessertifikater for patenterte medisinske produkter. Ved siden av studiene arbeidet Henning i Huseierne som juridisk konsulent.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Mastergradsstipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 Trainee, Kvale Advokatfirma DA
2017 - 2021 Juridisk konsulent, Huseierne

Utdanning

2015 - 2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo