Ingeborg Breistein Høydal arbeider bredt innenfor firmaets fagområder, med hovedfokus på kontraktsrett, entrepriserett og fornybar energi.

Ingeborg har særlig kompetanse innen fagområdene ESG og bærekraft, fast eiendom og fornybar energi etter å ha jobbet som sekretær i Minerallovutvalget. I Simonsen Vogtwiig bistår hun klienter på tvers av ulike rettsområder, men arbeider hovedsaklig med kontraktsrett, fast eiendomsrettsforhold og energirett.

Ingeborg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med en spesialiseringsprofil innen naturressurser og miljø. Hun var ansatt som vitenskapelig assistent på Nordisk institutt for sjørett hvor hun skrev en 60-poengs masteroppgave om den rettslige reguleringen av turistfiske.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2021 Utvalgssekretær i Minerallovutvalget, Nærings- og fiskeridepartementet
2020 - 2020 Rådgiver for justis- og næringskomiteen, KrFs stortingsgruppe
2019 - 2020 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo
2017 - 2019 Foredragsholder, FN-Sambandet
2016 - 2017 Medarbeider, Jussbuss (Rettshjelpstiltak)

Utdanning

2014 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Turistfiske. Fritt hav - fritt frem? Ingeborg Breistein Høydal, MarIus 532, 2020