Jahn Egil Osestad har omfattende kompetanse og erfaring med juridiske problemstillinger innenfor energisektoren, i særdeleshet knyttet til nettbransjen.

Jahn Egil har i flere år bistått nettselskaper over hele landet med løpende rådgivning innenfor energirett, kontraktsrett, erstatningsrett og regulatoriske forhold. Dette har gitt han en inngående kjennskap til de bransjespesifikke problemstillinger og relevante regelverk som norske nettselskaper møter i sin daglige virksomhet.

Gjennom omfattende juridisk bistand for ulike nettaktører, herunder overfor myndighetsorganer som NVE, RME og Olje- og energidepartementet, har han opparbeidet seg omfattende erfaring med juridiske problemstillinger i skjæringsfeltet mellom forvaltningsrett og energirettslig lovgivning.

Jahn Egil har også lang erfaring med anskaffelsesrettslige problemstillinger, særlig innenfor energisektoren og forsyningsforskriften. Han har blant annet bistått flere norske nettselskaper med omfattende og kompliserte anskaffelsesrettslige spørsmål og innkjøpsprosesser. Han bistår også en rekke offentlige og private aktører med kontraktuelle og anskaffelsesrettslige utfordringer.

Han holder jevnlig foredrag, og har utarbeidet flere juridiske artikler, særlig innenfor energirettslige emner og anskaffelsesrett. Han har også bred erfaring med konflikthåndtering og prosedyre.

 

CV

Erfaring

2023 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2021 - 2022 Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013 - 2020 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010 - 2012 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2009 - 2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2007 - 2009 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2006 Trainee, Wikborg Rein Advokatfirma AS
2006 Trainee, Advokatfirmaet Steensrup Stordrange DA

Utdannelse

2007 Cand. jur., Universitetet i Oslo