Jørgen Paulov Hammer er en del av teamet for tvisteløsning og prosedyre.

Jørgen bistår klienter på tvers av ulike rettsområder og bransjer, men arbeider hovedsakelig med prosess- og tvisteløsning og entrepriserett. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Jørgen skrev sin masteroppgave innen internasjonal privatrett med temaet “Lovvalg ved ærekrenkelser over internett”.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Traniee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Utdanning

2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo