Knud Jacob Knudsen har særlig kompetanse innen tvisteløsning, internasjonal voldgift og entrepriserett.

Knud har omfattende erfaring med tvisteløsning knyttet til bygg- og anleggsprosjekter, i tillegg til andre kommersielle tvister. Han har ført et stort antall saker for domstolene og har møterett for Høyesterett.

Knud har vært advokat i en rekke nasjonale og internasjonale voldgiftssaker, og har blant annet prosedert saker ved ICC og SCC.

Han har grundig kjennskap til standardkontraktene for bygg og anlegg, tilvirkningskontrakter og skipsbygningskontrakter. I tillegg har Knud bred erfaring med samspillskontraker, målprisavtaler og ulike former for prosjektsamarbeid.

Knud legger stor vekt på å være tilgjengelig og å ha en tett oppfølgning i alle saker. Han gir klare og balanserte råd som er godt juridisk forankret og tar hensyn til kundenes kommersielle interesser.

Han er anerkjent som en ledende advokat innenfor entrepriserett av ratingbyråene Chambers og Legal 500.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2017 - 2022 Partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2011 - 2016 Partner, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
2008 - 2011 Senioradvokat, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
2007 - 2008 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2006 - 2007 Senioradvokat, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
2005 - 2006 Utreder, Høyesterett
1997 - 2005 Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA

Utdanning

1990 - 1996 Cand. Jur., Universitetet i Bergen

Verv

2017 - 2019 Styremedlem, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2006 - 2018 Medlem av fagutvalget for sivilprosess ved Juristenes Utdanningssenter

Publikasjoner

Prosessuelle feil i en travel advokathverdag Knudsen, K. J., Lov og rett, 7/2007
Betydningen av brudd på aksjelovens saksbehandlingsregler Knudsen, K. J., Nordisk Tidsskrift for Selskapsrett, 2/2004
Praktisk gjennomføring av due diligence Knudsen, K. J., Tidsskrift for forretningsjus, 1/2000
Erverv av egne aksjer Knudsen, K. J., Tidsskrift for forretningsjus, 1/1999