Lars Andreas S. Haugstvedt har særlig kompetanse innen tvisteløsning og prosedyre samt generell kontraktsrett.

Lars Andreas bistår profesjonelle klienter innen et bredt spekter av fagfelt, herunder eiendomsrett, selskapsrett, plan- og bygningsrett, arbeidsrett, kontraktsrett og tvisteløsning. Han har særlig erfaring innen kontraktsrettslige problemstillinger, konflikthåndtering, forhandlinger og prosess for domstolene.

Gjennom sin erfaring som dommerfullmektig har Lars Andreas opparbeidet seg bred erfaring med behandling av sivile tvister, og har administrert og behandlet saker innen bl.a. arbeidsrett, selskapsrett og eiendomsrett. Han har også erfaring i forliksprosesser og megling fra dommerrollen.

Lars Andreas skrev sin studentavhandling om arbeidsrettslige emner og har også forestått innledende fullstendig revisjon av Omstilling og nedbemanning, Fougner m.fl. (2011, 2. utgave) samt oppdatert revisjon av kapittel 14 og 15 til Arbeidsmiljøloven kommentarutgave, Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen (2013, 2. utgave). Han har holdt flere foredrag innen ulike arbeidsrettslige tema.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2018 - 2021 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 - 2017 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
2013 - 2015 Advokatfullmektig/Advokat, Advokatfirmaet Kjær
2012 - 2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2014 Negotiation Skills Workshop, Harvard Law, i regi av JUS
2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo